A BASE elem

Az elemnek csak nyitótagja van, tartalma és zátótagja nincs; jelentését kizárólag a paramétereinek értéke határozza meg.

Lehetséges paraméterei:

A HTML nyelvben minden hivatkozást, külső képet, alkalmazást, űrlapfeldolgozó programot, stíluslapot stb. azok internetes címével (URI) kell megadni. A relatív címek a BASE elemben megadott alapcímhez képest kerülnek értelmezésre, ha ez az elem szerepel. Ha ez az elem nem szerepel, akkor az aktuális dokumentum könyvtára lesz az alapcím.

A BASE elemet a HEAD elemen belül kell szerepeltetni (nem kötelező), mielőtt még bármilyen hivatkozás (stíluslap például) szerepelne. Ettől kezdve gyakorlatilag az itt megadott könyvtárat tekinti a böngésző a dokumentum aktuális könyvtárának. Ebből következően a href paraméter értékének mindenképpen egy könyvtárnak kell lennie – ami lehet az adott gép főkönyvtára is.