A hardver és a szoftver

Az eddigiekben a számítógép különböző részeiről volt szó. Ezek megléte azonban magában még kevés a számítógép használatához. Ezek még csupán a számítógép fizikai részét jelentik, amely elektromos áram hatására képes működni. Azonban önmagában semmit sem ér, hiszen attól, hogy működni képes, még nem használható, ha nem tudjuk irányítani a működését.

Éppen ezért az eddig tárgyalt műszaki eszközök csupán az egyik fontos alkotóelemét jelentik a számítógépnek. Ezt a fizikailag megjelenő, műszaki berendezést, illetve ennek részeit nevezzük hardvernek.

A hardware angol szó eredetileg vasárut jelent. Az elnevezés a számítástechnikába azért került át, mert ez jelzi, hogy a hardver tulajdonképpen nem más mint egy elektromos áramkörökből álló eszköz, amellyel különböző számítási műveleteket lehet elvégezni.

A hardver részének lehet tekinteni az előző fejezetekben felsorolt központi egységeket és perifériákat, valamint azokat az adathordozó eszközöket (mágnesszalag, mágneslemez, optikai lemez stb.), amelyek valamilyen fizikai úton képesek az információ kettes számrendszerbeli tárolására.

A szoftver

A hardver tehát csupán az a műszaki eszközegyüttes, amelyre szükségünk van a számítógép használata során. Ezt az eszközt megfelelően irányítva működtetni kell ahhoz, hogy az általunk kívánt feladatot végrehajtsa. Erre az irányításra szolgálnak azok az utasítássorozatok, amelyek meghatározzák a számítógép által végrehajtandó műveleteket. Ezeket az utasítássorozatokat nevezzük programoknak.

A programok persze többféle funkciót is elláthatnak, ez alapján lentebb majd csoportosítjuk is azokat. Feladatuktól függetlenül azonban mind egy névvel illethető a hardver mintájára: szoftver.

A hardver magában tehát nem más, mint ,,ócskavas''. Ahhoz, hogy hasznos eszközzé váljon, szükség van a szoftverre, amely azt működteti.

Ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy maga a számítógép (hardver) egy rendkívül buta gép, amely mindössze néhány kettes számrendszerben alapműveletnek számító tevékenységet képes elvégezni (összeadni, szorozni stb.). Azonban könnyen meg lehet tanítani ezen alapműveletekre épülő, rendkívül bonyolult tevékenységre. Ennek a tevékenységnek a leírása tulajdonképpen a szoftver.

A szoftver (angolul írva: software) tehát a hardvert használó, azt működtető szellemi termék.

Szokták szemléletesen úgy is megkülönböztetni a hardvert és a szoftvert egymástól, hogy a hardver a számítógép ,,kézzelfogható'' része, a szoftver pedig a ,,kézzel nem fogható'' része. (Ha azonban ezt a meghatározást használnánk definíciónak, akkor bele lehetne úgy kötni, hogy e szerint a ,,definíció'' szerint a számítógép tápegysége vagy a mágneslemez felülete szoftver, mivel azt kézzel nem szabad megfogni.)

A szoftver tulajdonképpen tehát a számítógépet működtető programok összessége. Az adatokat is a szoftverekhez sorolják néhányan, azonban helyesebb úgy tekinteni, hogy az adatokat a szoftverekkel lehet feldolgozni. Az adatokat a számítógép részének tekinteni hiba, hiszen a számítógép feladata éppen az adatok feldolgozása.

A szoftverek csoportosítása

A szoftvereket funkciójuk szerint csoportosíthatjuk. Vannak olyan szoftverek, amelyek kifejezetten a számítógép működtetésére szolgálnak, és vannak olyanok, amelyek a felhasználó számára a számítógép használatát teszik lehetővé. Ez utóbbiak már nem közvetlenül a hardvert használják, hanem a gépet működtető szoftverek nyújtotta szolgáltatásokon keresztül érik el a számítógépet.

Ennek megfelelően a szoftverek a következőképpen csoportosíthatók:

Más csoportosítási módszer is létezik a szoftverekre: A szoftverek beszerzési és felhasználási jogosultsága alapján is csoportosíthatjuk a szoftvereket.

Egyrészt a legtöbb alkalmazást a készítője azért készíti, hogy a program használója fizessen a használati jogért. Azonban általában a program tulajdonjogát nem szívesen adják a felhasználónak. Így azután a programmal kapcsolatos minden jogot maguknak tartanak fenn a készítők. Az ilyen programok módosítása, másnak továbbadása bűncselekménynek számít!

Kicsit enyhébb, de szintén nagyon kevés jogot biztosító szoftvertípusnak tekinthető az angolul shareware-nek nevezett program, amelyet ingyen ki lehet próbálni egy meghatározott ideig, esetleg korlátozott funkciókkal. Az idő lejárta után, illetve ha a felhasználó a teljes szolgáltatási kört szeretné felhasználni, akkor ki kell fizetnie a szoftver árát, és ezzel megszerezheti a teljes használati jogot, és a teljes programot ezután kaphatja meg.

Vannak olyan programok, főleg segédprogramok, amelyet a készítője szabadon hozzáférhetővé tesz. Ezek a freeware néven emlegetett programok az internetről szabadon letölthetők, és szabadon másolhatók. Azonban vigyázni kell ezekkel a programokkal is, mert könnyen terjeszthetnek vírusokat is!

A freeware programokkal rokon, azonban jogilag pontosan leszabályozott szoftvertípus a Szabad Szoftver Alapítvány (Free Software Foundation) és a GNU által létrehozott General Public Licence hatálya alá tartozó, úgynevezett nyílt vagy szabad forráskódú szoftver, amelyet szabadon lehet terjeszteni, a forráskódját szabadon meg lehet változtatni, aminek eredményeként az esetleges hibái könnyen kijavíthatók, így az ilyen szoftverek rendkívül gyorsan fejlődnek.

Európában egyre több kormány kezdi felismerni a nyílt kódú szoftverek előnyeit a biztonság és a megbízhatóság területén az amerikai gyártmányú, ismeretlen kódot tartalmazó (és emiatt akár rejtett kémkedést is magába foglalni képes), vírusokra is rendkívül érzékeny programokkal szemben.

A nyílt kódú szoftverek közül a legismertebb az egyik legújabb operációs rendszer, a Linus Torvalds finn egyetemista által útjára indított Linux. Elterjedése egyre nő, és várhatóan egy-két évtizeden belül kiszoríthatja a kevésbé megbízható, csak pénzért megszerezhető használati jogú operációs rendszereket.

Összefoglaló kérdések

  1. Mit nevezünk hardvernek?
  2. Mi a szoftver?
  3. Mi a freeware?
  4. Miben különbözik a freeware és a shareware néven ismert szoftver egymástól?
  5. Csoportosítsd a szoftvereket a funkciójuk szerint!Következő: Operációs rendszerek

Vissza: Bevezetés az informatikába